Vi gör filmer som marknadsför produkter, konferenser och utbildningar, men även samhällsförbättrande projeket finansierade av t ex EU:s fonder.

1177 Vårdguiden

Marknadsföring av 1177:s webbplats.

 

Kalix löjrom

Marknadsföring av Kalix löjrom.

Studera till rymdingenjör

Film för att rekrytera studenter till Luleå tekniska universitet.

CHS2 Conference

Marknadsföring av internationell forskningskonferens. Beställare Luleå tekniska universitet samt universitetet i Kassel.

EAPM 2016 Conference


Marknadsföring av internationell forskningskonferens inom psykiatri. Beställare Norrbottens läns landsting.

Performance in Cold


Film om innovation för att förebygga köldskador.

 

[/row]