I denna kurs får du lära dig hur man samlar ihop material  och klipper ihop ett videoreportage; alltså en film som består av videoklipp, intervjuer, berättarröst samt grafik och undertexter – berättarelement som du använder i all filmproduktion.  Du kan vara nybörjare, men kommer att lära dig snabbare om du har viss vana av att göra enkla filmer som du klippt ihop i din telefon eller dator. Kursen är utformad som en workshop där eget arbete med att redigera film under handledning utgör större delen av dagen. Deltagarantalet begränsat till 15 personer.

Deltagarna har med sig egna bärbara datorer och vi arbetar med programmet Adobe Premiere Elements eller Adobe Premiere Pro. Det är möjligt att inför kursen installera en gratis provversion av dessa programvaror.

Just nu har vi inga nya datum inplanerade för platsförlagda utbildningar, läs istället mer om våra onlinekurser här

 

Du får under dagen lära dig att:

 • Skriva och läsa in en berättarröst och lägga in den i filmen
 • Välja ut de bästa filmklippen och lägga dem i ordning
 • Välja ut det bästa ur intervjun
 • Skapa undertexter och andra grafiska element

KURSENS UPPLÄGG

09.00 – 10.00

 • Vi går igenom hur ett nyhetsreportage är uppbyggt. Ser exempel.
 • Vi tittar på hur det filmade materialet till ett reportage ser ut innan man klipper ihop det. Går igenom vad det är viktigt att man får med sig hem för att kunna klippa ihop reportaget.

09.45 – 10.00 FIKA

10.00 – 12.00

 • Vi tittar på hur man tar in det man filmat i datorn. Hur man strukturerar upp det, väljer ut det bästa i materialet,
 • Vi tittar på hur man klipper ett reportage; hur man väljer ut det bästa i en intervju, hur man lägger inklippsbilder över intervjun.
 • Övning att klippa ihop ett reportage i den egna datorn under handledning startar. Kursdeltagarna arbetar individuellt med videoklipp från ett redan inspelat reportage. Du får lära dig att skriva och läsa in en berättarröst samt lägga in den i filmen, att välja ut de bästa filmklippen och lägga dem i ordning, att välja ut det bästa ur intervjun samt att skapa undertexter och andra grafiska element.

12.00 – 13.00 LUNCH – ingår i kursavgiften, vi besöker en närliggande restaurang.

13.00 – 16.00

 • Fortsättning övning att klippa ihop ett reportage i den egna datorn under handledning.
 • Vi ser igenom de olika versionerna av reportaget som deltagarna klippt ihop.
 • Vi går igenom hur man jobbar med med grafiska element.
 • Vi går igenom hur man på ett effektivt sätt kan skapa undertexter i filmerna.
 • Vi går igenom hur man skapar filmer i olika format; liggande samt kvadratiska filmer och på vilka publiceringsplattformar de ska användas.